ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาแก้ว สพป. สตูล 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ สพป. พังงา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน