ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาป้อ สพป. ตรัง เขต 1 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 85.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป. ปัตตานี เขต 1 84.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านยะลา สพป. ยะลา เขต 1 84.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต 2 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 83.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 83.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 83.33 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านซือเลาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป. ปัตตานี เขต 3 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 22  
25 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนวิทยาสาธิต สพป. ภูเก็ต 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 81.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 81.35 ทอง 28  
29 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.33 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน