ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเกาะยาว สพป. พังงา 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ สพป. สงขลา เขต 2 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. ระนอง 84.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 81.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 81.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 81.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 77.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาโตง สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป. ปัตตานี เขต 1 75.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 75.33 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านควนพลี สพป. พัทลุง เขต 1 74.66 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 74.66 เงิน 24  
26 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพป. ปัตตานี เขต 3 74.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกาลูปัง สพป. ยะลา เขต 1 72.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 72.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป. สงขลา เขต 1 71.33 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน