ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 758
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 45 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 45 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 30 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 15 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 15 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 15 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 15 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สพป. ภูเก็ต - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน