ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 16 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 15 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 1 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน