ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สพป. พังงา 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 30 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 15 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านสุชน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 15 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ สพป. สงขลา เขต 1 15 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) สพป. พัทลุง เขต 1 15 เข้าร่วม 5  
9 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 15 เข้าร่วม 5  
10 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 15 เข้าร่วม 5  
11 โรงเรียนอ่าวลึก สพป. กระบี่ 15 เข้าร่วม 5  
12 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) สพป. สงขลา เขต 2 15 เข้าร่วม 5  
13 โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน