ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สพป. สงขลา เขต 2 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 83.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.40 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน