ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. พังงา 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังสายทอง สพป. สตูล 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 73.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 72.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 68.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 67.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 61.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 60.67 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน