ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 750
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน