ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน