ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 748
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีไชย สพป. สงขลา เขต 1 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป. สตูล 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชาตรีวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 73.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 72.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน