ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. สตูล 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ สพป. ระนอง 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 1 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 59 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านหินแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านมาบบัว สพป. สงขลา เขต 1 56 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 56 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 54 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 53 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 51 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 51 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 44 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน