ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 88.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 80.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 70.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 66.40 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65.60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.80 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 62.60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 61.40 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 60.60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 60.40 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน