ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 82.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 81.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 80.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สพป. นราธิวาส เขต 1 77.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 75.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 71.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม สพป. ยะลา เขต 2 68.20 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 66.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 65.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สพป. ตรัง เขต 1 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 61.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 61.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา สพป. สตูล 60.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 60.80 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านสายหมอ สพป. ปัตตานี เขต 1 60.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป. นราธิวาส เขต 2 60.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.40 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนอิสลามพัฒนปัญญา สพป. ปัตตานี เขต 3 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเยาววิทย์ สพป. พังงา 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน