ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 85.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม สพป. พัทลุง เขต 1 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดพะงุ้น สพป. ชุมพร เขต 2 83.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 80.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านนาลาน สพป. สตูล 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 75.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 73.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านจำปูน สพป. ยะลา เขต 1 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต 2 68.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปานัน สพป. ปัตตานี เขต 2 65.80 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน