ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดฝาละมี สพป. พัทลุง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงลัด สพป. ชุมพร เขต 1 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๕ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ สพป. พังงา 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 82.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 81.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนจิปิภพพิทยา สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 79.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 79.80 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดชลธาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป. นราธิวาส เขต 3 77.40 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 69.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 63.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป. ปัตตานี เขต 1 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 62 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน