ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป. สงขลา เขต 1 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สพป. ตรัง เขต 1 90.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ยะลา เขต 3 90.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป. ชุมพร เขต 2 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดปัตติการาม สพป. พังงา 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 88.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดชลธาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 88.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 87.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สพป. สงขลา เขต 3 87.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ สพป. สตูล 87.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านพงกูแว สพป. ยะลา เขต 2 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคู สพป. พัทลุง เขต 2 85.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง สพป. ยะลา เขต 1 85.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 85.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดคันธมาลี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต 2 83.70 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดโชติรส สพป. ปัตตานี เขต 3 83.30 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ สพป. ปัตตานี เขต 1 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สพป. ระนอง 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดคูหาใน สพป. สงขลา เขต 2 80.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 77.60 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน