ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สพป. ตรัง เขต 1 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 81.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 81.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สพป. พังงา 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 79.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 79.40 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 77.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 77.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.60 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 75.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดลอน สพป. พัทลุง เขต 2 72.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 52.60 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน