ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดลอน สพป. พัทลุง เขต 2 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 84.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 83.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส สพป. พังงา 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 80.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 78.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 75.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 74.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.20 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน