ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 9  
13 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 78 เงิน 9  
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 9  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 15  
18 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 73 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 73 เงิน 19  
24 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 19  
25 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73 เงิน 19  
26 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 73 เงิน 19  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 73 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน