ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา สพป. สงขลา เขต 2 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กระบี่ 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 77.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 77.30 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.30 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. ตรัง เขต 1 76.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.30 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 74.90 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 74.70 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 74.10 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป. สงขลา เขต 3 73.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน สพป. ยะลา เขต 2 72.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 72.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 70.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านควน สพป. สตูล 65.90 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 65.70 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา สพป. นราธิวาส เขต 2 65.30 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดประเจียก สพป. สงขลา เขต 1 64.70 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 - -  
27 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน