ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 82.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 80.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 79.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 74.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 74.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 74.20 เงิน 13  
15 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 72.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 72.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 70.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล 70.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 63.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 62 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน