ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป. นราธิวาส เขต 2 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) สพป. สงขลา เขต 1 87.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป. ยะลา เขต 1 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สงขลา เขต 3 80.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป. ปัตตานี เขต 2 79.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. สตูล 77.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. นราธิวาส เขต 3 77.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. พังงา 77.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.40 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 77.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระนอง 76.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.40 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 75.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 72.80 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน