ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคันธง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย สพป. สงขลา เขต 3 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด สพป. สตูล 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนชาตรีวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 72.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 63.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน