ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. พัทลุง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาตอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) สพป. ตรัง เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกระจูด สพป. ปัตตานี เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส สพป. พังงา 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบากง สพป. ปัตตานี เขต 2 63.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 62.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 2 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 61.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 61 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านยือลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 60.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป. ปัตตานี เขต 1 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน