ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอน สพป. พังงา 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดคงคา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร สพป. ตรัง เขต 1 83.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 สพป. ยะลา เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 80.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 77.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 75.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 73.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านตือเบาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านไสท้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 63.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 62.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.40 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน