ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 90.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78.84 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 78.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 77.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 74.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 73.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 71.83 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 67.83 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 64.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -  
21 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน