ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 91.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 85.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 83.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 82.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 81.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 79.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 77.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านลิพัง สพป. ตรัง เขต 1 77.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน