ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป็อง สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม สพป. พังงา 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป. ปัตตานี เขต 3 83 ทอง 13  
16 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านมาลา สพป. ยะลา เขต 3 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเผียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) สพป. ตรัง เขต 1 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านดาฮง สพป. นราธิวาส เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านแบหอ สพป. ยะลา เขต 1 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง 70 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน