ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 81.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 78.80 เงิน 10  
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 78.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 72.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน