ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 87.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 82.95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 82.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 81.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 80.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 77.85 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.90 เงิน 9  
10 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.90 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.10 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 74.65 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 70.35 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.10 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 69.40 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 68.90 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 67.10 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 63.45 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน