ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 87.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 87.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป. พัทลุง เขต 1 83.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 80.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 79.90 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79.90 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต 2 77.90 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 76.70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.70 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 75.78 เงิน 14  
15 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 75.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 74.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.90 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 73.90 เงิน 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 73.56 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 73.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 72.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 71.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.24 เงิน 24  
25 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 69.82 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 69.70 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 69.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 63.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 63.40 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน