ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 81.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 79.70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 77.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 75.70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาจีน สพป. สตูล 75.10 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 73.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 72.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 72.80 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 72.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 71.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 71.60 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 69.80 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา 68.90 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.70 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 67.70 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.90 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 66.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 66.10 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 64.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 63.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 63.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 63.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 61.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน