ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 88.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 85.24 ทอง 5  
6 โรงเรียนชาติตระการโกศล สพป. สงขลา เขต 3 84.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 83.56 ทอง 8  
9 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 82.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป. สตูล 81.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.80 ทอง 10  
13 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สพป. สงขลา เขต 2 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช สพป. พัทลุง เขต 2 78.90 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 78.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 77.70 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 76.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 76.10 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 74.70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 73.90 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ปัตตานี เขต 2 72.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านมะนังยง สพป. ปัตตานี เขต 3 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุมิตรา สพป. สงขลา เขต 1 70.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 69.70 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 68.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 1 68.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 65.40 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน