ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 91.87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 85.62 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 85.12 ทอง 5  
6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 84.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 83.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 83.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 83.25 ทอง 10  
12 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 82.37 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 81.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 81.25 ทอง 14  
16 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.12 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 80.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79.75 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 79.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 79.37 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดทำนบตางหน สพป. สงขลา เขต 1 78 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.25 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 75.25 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน