ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อโชน สพป. สงขลา เขต 3 85.24 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 79.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.45 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 71.70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกะปง สพป. พังงา 71.18 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.85 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 65.41 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านด่านโลด สพป. พัทลุง เขต 2 63.72 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 63.18 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันติ สพป. ยะลา เขต 2 61.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอัมพวันวิทยา สพป. ตรัง เขต 1 60.12 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต 1 59.88 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 59.38 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 57.18 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 54.94 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านศรีนคร สพป. ยะลา เขต 3 53.71 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านบางริ้น สพป. ระนอง 52.10 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป. ปัตตานี เขต 2 47.36 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 44.05 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 41.41 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 38.35 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 38.33 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 3 36.77 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 35.59 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 31.77 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สพป. สงขลา เขต 2 31.47 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 31.18 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 17.59 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน