ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 94.87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. พังงา 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 92.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 91.87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 91.75 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 91.37 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต 3 91.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบบัว สพป. สงขลา เขต 1 91.12 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป. ตรัง เขต 1 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 90.87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 89.62 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 89.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.50 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 88.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.75 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 88.12 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 87.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 85.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 85.12 ทอง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน