ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 79.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 76.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 74.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 73.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 72.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 71.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 69.60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 67.40 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 66.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 65.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 65.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 61.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 59.40 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 56.60 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 51 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน