ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 81.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 80.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 73.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68.80 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน สพป. สงขลา เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.80 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 66.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66.80 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 66.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 65.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 64.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 61.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 59.60 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 52.60 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน