ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป. พัทลุง เขต 1 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. ชุมพร เขต 2 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลควนโดน สพป. สตูล 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโลกา สพป. สงขลา เขต 1 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 สพป. พังงา 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม สพป. ตรัง เขต 1 83.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 78.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 76.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 68.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 66.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 65.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดสารวัน สพป. ปัตตานี เขต 3 63.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. นราธิวาส เขต 3 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน