ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 81.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 79.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 77.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 77.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 75.40 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน