ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ สพป. พัทลุง เขต 2 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง สพป. ปัตตานี เขต 3 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สพป. ยะลา เขต 1 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ยะลา เขต 3 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนประ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย สพป. สตูล 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 80.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 79.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป. ยะลา เขต 2 77.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 77.60 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 สพป. พังงา 75.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.60 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน