ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 400
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. พังงา 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไสขาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 83.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 83.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 83.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา สพป. ตรัง เขต 1 83.33 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 80.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สพป. ปัตตานี เขต 2 80.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สพป. ยะลา เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 75 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน