ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 75 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน