ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 398
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. พังงา 89.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านรามา สพป. นราธิวาส เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 77.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล สพป. สตูล 75.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 74.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนจิปิภพพิทยา สพป. ปัตตานี เขต 2 73.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน