ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 396
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบุโบย สพป. สตูล 83.40 ทอง 11  
14 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.40 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน