ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป. ตรัง เขต 1 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) สพป. สงขลา เขต 1 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) สพป. สงขลา เขต 2 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 85.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง สพป. ยะลา เขต 2 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 84.40 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเขาจีน สพป. สตูล 82.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 81.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านรามา สพป. นราธิวาส เขต 1 80.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 79.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ยะลา เขต 3 79.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 77.80 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน