ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 378
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนดรุโณทัย สพป. ตรัง เขต 1 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) สพป. สงขลา เขต 1 81.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 80.60 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน