ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 377
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 95.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ 91.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 89.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 89.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 87.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 85.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 84.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบุโบย สพป. สตูล 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 81.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 77.40 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน