ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 376
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร สพป. ชุมพร เขต 2 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) สพป. ตรัง เขต 1 86.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 86.60 ทอง 6  
9 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิทยาสาธิต สพป. ภูเก็ต 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) สพป. สงขลา เขต 1 85.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. กระบี่ 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต 2 77.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 76.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านกาโสด สพป. ยะลา เขต 2 75.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 75.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 74.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 72.60 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน